• BEMUTATKOZÁS

  Az ARTHUR BERGMANN HUNGARY PÉNZÜGYI Zrt. fő tevékenysége a faktorig, mint pénzügyi szolgáltatás. Élő- és lejárt követelések vétele és kezelése. Ügyfélkörünk elsődlegesen a saját forrásaik rövid- és középtávú kiegészítését igénylő termelő- és szolgáltató tevékenységet folytató kis- és középvállalkozások széles köre. Ezzel párhuzamosan, a speciális szakirányú, magasan kvalifikált és kiváló szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkező ügyvezetői testület és munkatársaink célirányos, hatékony, gyors és eredményes munkája biztosítja a megbízással vállalt, illetve vétel útján átvállalt, lejárt követelések kezelésének sikeres bonyolítását.

  Alapelvünk, hogy az ÜGYFÉL - aki Társaságunk pénzügyi szolgáltatását igénybe veszi - általunk olyan PARTNERT, ezzel együtt partneri kapcsolatot kapjon és mondhassa „magáénak”, amelyben hosszú távra látja és várhatja el a számára is kedveső és sikeres együttműködés lehetőségét.

  A Társaság  2012. december 12.-én alakult, a hivatalos alapítási és működési engedélyünket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-EN-I-359/2013 számú határozatában 2013. április 23-án adta ki. Jelenleg a Zrt. az Arthur Bergmann cégcsoport tagja, tevékenységét a Magyar Köztársaság teljes területén jogosult végezni.

  A cégbírósági bejegyzésre 2013. május 27-én került sor a 01-10-047748 cégjegyzék számon a, székhely és egyben postacím is 1092 Budapest, Ferenc körút 44. I. em. 1., törzsszámunk 24345006, ügyvezető igazgató és az Igazgatóság elnöke Gál Miklós.

 • TERMÉKISMERTETÖ ÉS ÜGYVITEL

  Élő követelések vétele (eseti-, illetve keretszerződéses formában)

  • - 5 munkanapon belüli bírálat,

  • - elfogadás esetén 3 munkanapon belül szerződés, majd 2 munkanapon belül folyósítás,

  • - a THM értéke: egyéni minősítés alapján (a Társaság „Általános Szerződési Feltételek”, az „Üzlet-szabályzat” faktoring tevékenységhez, az „Ügyfél-, illetve partner minősítési Szabályzat” és a mindenkor hatályos  „Kondíciós lista”, mint hatályos belső utasítások figyelembe vétele alapján 13,0%- 30,4%  (minimum- maximum) értékek közötti,

  • - 90- 180 napos futamidővel,

  • - az igényelhető összeg 50.000,- HUF-tól 20.000.000,- HUF közötti értékhatárokkal,

  • - visszkeresetes, vagy visszkereset nélküli kötelezettséggel, az Ügyfél (az Igénylő) kérése szerint.

  Kapcsolatfelvétel és adatlap: az igény bejelentéséhez a Társaság székhelyén, ügyfélfogadási időben, bármely munkanapon átvehető.

  Lejárt követelések vétele és kezelése

  Alapvetően más pénzügyi intézmények tender ajánlatai (pályázatai) elnyerését követően, vagy egyéni megbízás alapján eljárva, vétellel nyert (kapott) engedményezéssel birtokba vett követeléseket kezelünk saját ügymenet és a hivatali kötelezettségek maradéktalan betartása és betartatása mellett.

  Az egyéni megbízások igényének bejelentése Gál Miklós ügyvezető igazgatónál, egyeztetett időpontra adott ügyfél-konzultációs, üzleti- és egyben  kapcsolatfelvétel jellegű személyes találkozás keretei között történhet meg. Az ügyletek eseti elbírálását követően, közösen elfogadott és szerződésben rögzített feltételek szerint a „kezelés” elvárható folyamata teljesítésével valósulnak meg.

  A Társaság működésének, üzleti tevékenységének minden hivatali eseménye, teljes és hiteles adminisztrációja, az  ügyfélkapcsolatok teljes menete, annak tartalma és eredményei, esetlegesen eredménytelensége, az adatkezelés pontos, biztonságos megvalósítása az ADERTIS Kft fejlesztése, az „integrITis” nevű ügyviteli program-rendszer használatával elérhető szakszerű és a törvényességet is segítő támogatás erősíti és biztosítja.

  Kapcsolat

  Cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. I. em. 1.
  Telefon: +36 1 210 3804; Fax: +36 1 700 1880;
  e-mail cím: info@arthurbergmann.com

  Ügyfélszolgálati hívószám: +36-1-999-12-90

  Gál Miklós

  ügyfélfogadási napja hétfő, időpontja  14 órától 17 óráig, időpont kérés és előzetes egyeztetés a +36-1-999-12-90-es telefonszámon, bármely munkanapon 9 és12 óra között.

  A Társaság hirdetményei, az aktuális és hatályos kondíciós lista, valamint a „Panasz kezelési Szabályzat” teljes szövege a székhelyen lévő hirdető táblán olvasható, kérésre azok másolata munkanapokon, az ügyfélszolgálati osztályon, 9 óra 30 és 12 óra között személyesen átvehető.

  Az Ügyfelek észrevételeiknek, javaslataiknak, esetleges panaszaiknak fogadása és kezelése az ügyfélszolgálati osztály front office alosztályának állandó és kiemelt feladata.

 • ARTHUR BERGMANN CÉGCSOPORT

  1. ARTHUR BERGMANN Kft. - Adótanácsadás, könyvelési szolgáltatás

  A cégcsoport elsőként, 1998. évben alapított vállalkozása Budapest IX. kerületében található. Cégünk adótanácsadói-, könyvvizsgálói-, könyvelői és jogi szakemberekkel is rendelkezik, akiket munkájukban korszerű informatikai rendszer, irodai infrastruktúra és járműpark támogat.

  Könyvelési szolgáltatásunkat igénybe vevő ügyfeleink száma jelenleg száz közeli. Ügyfeleink precíz és felelősségteljes munkára, döntéseikhez gyors információkra és tanácsokra számíthatnak. Vállalkozásunk specialitása a pénzügyi vállalkozások könyvelése, amelyek közül több hitelezési engedéllyel rendelkező társaság és faktor cég tartozik ügyfeleink közé.

  2. ARTHUR BERGMANN BUDAPEST Kft. - Válságmenedzselés, független közvetítés, gazdasági és pénzügyi tanácsadás

  Az ARTHUR BERGMANN Kft. megalapítását követően a piaci igényeket és lehetőségeket felmérve 2005. évben megalapítottuk az ARTHUR BERGMANN BUDAPEST Kft.-t, amely takarékszövetkezetek kritikus (fizetésképtelen) helyzetbe került ügyfél állományuk kezelésével foglalkozik.

  A jogszerű, megalapozott, azonban lejárt hitel-, kölcsönügyleteket - túlnyomó többségében - bírósági eljáráson kívül sikeresen és eredményesen érvényesítjük. Az üzleti, gazdasági élet szereplői között felmerült konfliktusokat, vitákat, kölcsönösen elfogadható megegyezéssel törekszünk rendezni. Elsődleges szándékunk a bírósági eljáráson kívüli megoldások megtalálása és érvényesítése, de ez nem minden esetben lehetséges. Ebben a helyzetben a hivatali (bírósági-, végrehajtási-, felszámolási-) eljárások ésszerű felgyorsítása a cél.

  Alapelvünk, hogy az adóst kellő tisztelettel kezeljük, miközben egy pillanatra sem feledkezünk meg arról, hogy megbízónk érdekeinek képviseletében járunk el.

  Küldetésként vállaljuk, hogy teljes körű kintlévőség-kezelési szolgáltatásainkkal növeljük megbízóink cash-flow-ját, csökkentsük az üzleti kockázatokat és javítsuk a partnerkapcsolatok minőségét. Célunk, hogy az egyre magasabb piaci követelmények mellett, megbízóink növekvő elvárásainak is folyamatosan megfeleljünk. Ennek érdekében szolgáltatásainkat a hatékonyabb követelésérvényesítést szem előtt tartva fejlesztjük.

  3. ARTHUR BERGMANN HUNGARY  Zrt. – pénzügyi szolgáltatás tevékenysége

  4. ARTHUR BERGMANN PROPERTY  Zrt. - Ingatlan forgalmazása, kezelése

  A cégcsoport legfiatalabb tagjaként - megalapítási szándékunknak megfelelően – felvállalta és megvalósítja az érdekcsoportba tartozó cégek, első sorban a pénzügyi vállalkozás üzletviteli tevékenységeként mellőzni kényszerült, de számos esetben előforduló, a fedezetes  ingatlanok kezelésével, gondozásával és szükség szerinti értékesítésével járó speciális feladatokat, saját üzleti tevékenységeként.

  A megbízások sikeres  végrehajtásához az ingatlanszakmában jártas, az aktuális piaci helyzetet is kellően ismerő, szakmailag képzett, nagy tapasztalattal rendelkező „ütőképes csapat” áll az eredmény-centrikus, a vállalt feladatok magas szintű teljesítését elváró és biztosító vezető-menedzsment rendelkezésre.

 • Szabályzatok

  Kiegészítés az elektronikus információs lap belső tartalmához.

  A Társaság pénzügyi szolgáltatása igénybevételéhez ismerni szükséges Üzletszabályzat és általános szerződési feltételek hatályos belső rendelkezése az Arthur Bergmann Hungary  Pénzügyi Zrt. faktoring tevékenységre vonatkozó általános szerződési feltételeit tartalmazza.

  A faktoringra irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység a hitelképesség vizsgálatával, a szerződések előkészítésével, a folyósított összegek nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével és a szükség esetén foganatosításra kerülő behajtással kapcsolatos intézkedéseket is magában foglalja.

  A szabályzat teljes terjedelmű bemutatása, ismertetése és értelmezése célszerűen az üzletági tevékenység iránt érdeklődő, leendő Ügyfelek számára folyamatosan biztosított lehetőség a Társaság székhelyén (1092 Budapest, Ferenc krt. 44. I. em. 1.), az ügyfélszolgálat hivatalos helyiségében. A 06-1/210 38 04-es ügyfélszolgálati telefonszá-mon  előzetesen egyeztetett időpontban munkatársaink személyesen is készséggel állnak az Önök rendelkezésére a szükséges tájékoztatás és információk megadása érdekében.

  PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT
  MAGATARTÁSI KÓDEX

 • Elszámolási kötelezettség

  LETÖLHETŐ DOKUMENTUM MINTÁK A HITELINTÉZETEK ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGÉBEN ÉRINTET FOGYASZTÓI IGÉNYEK BEJELENTÉSÉHEZ

  2014. ÉVI XXXVIII.TÖRVÉNYBEN RÖGZÍTETT - A HITELINTÉZETEKET TERHELŐ - ELSZÁMOLÁS KÖTELEZETTSÉGE FELADATÁNAK VÉGREHAJTÁSA SORÁN ELVÁRT ÜGYFÉL-, HITELINTÉZET (PÉNZÜGYI SZERVEZET) KAPCSOLATA MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

  1. számú nyomtatvány
  Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

  2. számú nyomtatvány
  Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

  3. számú nyomtatvány
  Igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

  4. számú nyomtatvány
  Elszámolási igénykérelem 1.

  5. számú nyomtatvány
  Elszámolási igénykérelem 2.

  6. számú nyomtatvány
  Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

  8. számú nyomtatvány
  Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

  10. számú nyomtatvány
  KÖVETELÉSKEZELŐ ÁLTAL KIADANDÓ IGAZOLÁS AZ ENGEDMÉNYEZETT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉS FOGYASZTÓVAL SZEMBEN TÖRTÉNT ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL

  11. számú nyomtatvány
  IGÉNY BEJELENTŐ AZ ELSZÁMOLÁS MÁSOLATÁNAK MEGKÜLDÉSÉHEZ

  ÜGYFÉL ÉRTESÍTÉSE ELSZÁMOLÁSRÓL /MINTA - 1/

  ÜGYFÉL ÉRTESÍTÉSE ELSZÁMOLÁSRÓL /MINTA - 2/

  ÜGYFÉL ÉRTESÍTÉSE ELSZÁMOLÁSRÓL /MINTA - 3/

  HITELTÖRTÉNETI KIMUTATÁS


  Elszámolási igény bejelentése:

  1. személyesen, a Társaság székhelyén (1092 Budapest, Ferenc krt. 44. I. em. 1), az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben, annak nyitvatartási idejében, de ennek hiányában is a székhelyen hétfői, keddi, csütörtöki és pénteki munkanapokon 900 órától 1200 óráig, szerdán – amennyiben munkanap – 800 órától 1800 óráig;

  2. postai ajánlott küldeményként, a Társaság székhelyére címezve;

  3. telefaxon a Társaság +36 1 700 1880 faxszámára elküldve,

  4. elektronikusan, a Társaság info@arthurbergmann.com e-mail címére elküldve.  TISZTELT ÜGYFELÜNK!

  TÁJÉKOZTATJUK ÖNT/ÖNÖKET ARRÓL, HOGY A
  2014. évi  XXXVIII. törvény, a 2014. évi XL. törvény és a 2014. évi LXXVII. törvény
  - EGYÜTTESEN A HITELINTÉZETEK ELSZÁMOLÁSI-, FORINTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGÉT ELŐÍRÓ TÖRVÉNYEK –
  VÉGREHAJTÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN  AZ ÖNT/ÖNÖKET ÉRT, A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK (HITELINTÉZETEK) ELSZÁMOLÁSI TEVÉKENYSÉGE SORÁN KELETKEZETT VÉLT VAGY VALÓS  SÉRELMEIK JOGORVOSLATI ELJÁRÁSÁBAN  A MAGYAR NEMZETI BANK MELLETT MŰKÖDŐ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET KÖZREMŰKÖDÉSÉT KÉRHETI

  A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET HIVATALI MEGKERESÉSE ALKALMÁVAL HASZNÁLATOS „KÉRELEM” ÉS „BEJELENTÉS” DOKUMENTUMAINAK MINTA DOKUMENTUMAI AZ ALÁBBI ELEKTRONIKUS CÍMEN ÉRHETŐ EL

  http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany


  TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ELSZÁMOLÁS ÉS FORINTOSÍTÁS BONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKAT ILLETŐEN A MAGYAR NEMZETI BANK ÉS TÁRSASÁGUNK HONLAPJÁN VALAMINT SZEMÉLYES ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN A TÁRSASÁG ÜGYFÉL- SZOLGÁLATÁN ÉRHETŐ EL.  INDOKOLT ESETBEN AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT  MUNKATÁRSAINAK SZEMÉLYES KÖZREMŰKÖDÉSÉT IS KÉRHETI TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KAPCSOLATFELVÉTELI SZÁNDÉKA MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ.

  EZ ÚTON IS FELHÍVJUK FIGYELMÉT ARRA, HOGY JOGORVOSLATI ELJÁRÁST – FELÜLÉVIZSGÁLATI KÉRELM ELŐTERJESZTÉSÉT, PANASZBEJELENTÉST – CSAK AZ ELSZÁMOLÁSI TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT JOGORVOSLATI HATÁRIDŐ LEJÁRTA ELŐTT VAN LEHETŐSÉGE KEZDEMÉNYEZNI.
  Budapest, 2015. április
  (Utolsó frissítés: 2015. október 13.)

  Arthur Bergmann Hungary Zrt

  Igazgatósága  TISZTELT ÜGYFELÜNK!

  TÁJÉKOZTATJUK ÖNT/ÖNÖKET
  A 2014. ÉVI  XXXVIII. TÖRVÉNY, A 2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY ÉS A 2014. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ADÓSAIVAL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS ÉS SZERZŐDÉSMÓDOSULÁS (FORINTRA TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁS, KAMATMÓDOSULÁS) KAPCSÁN KELETKEZŐ JOGVITA SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ, ANNAK A 8. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELŐTTI ELJÁRÁS ÉS A DÖNTÉS ELLENI JOGORVOSLAT SZABÁLYAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  HA AZ ELSZÁMOLÁS CÍMZETTJEKÉNT SZEREPLŐ FOGYASZTÓ (A TOVÁBBIAKBAN: CÍMZETT) A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYNEK AZ ELSZÁMOLÁSSAL/SZERZŐDÉSMÓDOSULÁSSAL KAPCSOLATOSAN KÖZÖLT ÁLLÁSPONTJÁVAL NEM ÉRT EGYET ÉS AZ ELSZÁMOLÁST/ SZERZŐDÉSMÓDOSULÁST TOVÁBBRA IS VITATJA, VAGY NEM KAPOTT ELSZÁMOLÁST, ILLETVE MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉST A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYTŐL ÉS SZERINTE ANNAK ELSZÁMOLÁSI, ILLETVE SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE FENNÁLL, TOVÁBBÁ HA PANASZÁT ANNAK ELKÉSETTSÉGE MIATT A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY ÉRDEMI VIZSGÁLAT NÉLKÜL ELUTASÍTOTTA, KÉRELEMMEL FORDULHAT A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ.

  AZ ELSZÁMOLÁS VITATÁSÁRA JOGOSULT AZ IS, AKI AZ ELSZÁMOLÁSNAK NEM CÍMZETTJE, DE A SZERZŐDÉSBEN HITELFELVEVŐKÉNT VAGY LÍZINGBEVEVŐKÉNT (KÖTELEZETTKÉNT) SZERZŐDŐ FÉL (A TOVÁBBIAKBAN: ELSZÁMOLÁS VITATÁSÁRA JOGOSULT), ÉS AZ ELSZÁMOLÁS MÁSOLATÁNAK KÉRÉSÉRE JOGOSULT. AZ ELSZÁMOLÁST AZ ELSZÁMOLÁS VITATÁSRA JOGOSULT VONATKOZÁSÁBAN IS ABBAN AZ IDŐPONTBAN KELL KÉZBESÍTETTNEK TEKINTENI, AMELY IDŐPONTBAN AZ AZ ELSZÁMOLÁSON CÍMZETTKÉNT MEGJELÖLT SZÁMÁRA KÉZBESÍTETTNEK TEKINTENDŐ. ERRŐL A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY TÁJÉKOZTATÁST KÖTELES ADNI.

  A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELJÁRÁSÁT A CÍMZETTKÉNT ELSZÁMOLÁST KAPOTT FOGYASZTÓ, ILLETVE AZ ELSZÁMOLÁS VITATÁSÁRA JOGOSULT, MÁSOLATTAL RENDELKEZŐ HITELFELVEVŐ (LÍZINGBEVEVŐ) KÖTELEZETT (A TOVÁBBIAKBAN EGYÜTT: FOGYASZTÓ) A PANASZÁT ELUTASÍTÓ, PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY ÁLTAL KÜLDÖTT VÁLASZ KÉZBESÍTÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 30 NAPON BELÜL KEZDEMÉNYEZHETI. HA A JOGOSULTAK BÁRMELYIKE A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁBAN AKADÁLYOZTATVA VOLT, AZ AKADÁLY MEGSZŰNÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 30 NAPON BELÜL, DE LEGKÉSŐBB A KÉZBESÍTÉSTŐL SZÁMÍTOTT 6 HÓNAPON BELÜL KEZDEMÉNYEZHETI AZ ELJÁRÁST. AZ AKADÁLYOZTATÁS TÉNYÉT IGAZOLNI SZÜKSÉGES.
  A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET AZ ELSZÁMOLÁS ÉS SZERZŐDÉSMÓDOSULÁSSAL KAPCSOLATOS JOGVITÁKBAN HÁROM NYOMTATVÁNYT RENDSZERESÍTETT.

  A NYOMTATVÁNYOK ELÉRHETŐK A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK ÜGYFÉLFOGADÁSRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉGEIBEN VAGY KÉRHETŐK A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETTŐL (LEVÉLCÍM:

  1539 BUDAPEST BKKP PF. 670; TELEFON: +36-1 489-9700), ILLETVE LETÖLTHETŐK AZ ELSZÁMOLÁSRA KÖTELEZETT PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK, VALAMINT A MAGYAR NEMZETI BANK (HTTP://MNB.HU) ÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET HONLAPJÁRÓL (HTTP://PENZUGYIBEKELTETOTESTULET.HU) IS.AZ ALÁBBI ELÉRHETSÉGEN:

  http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany


  1. AMENNYIBEN A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY AZ ELSZÁMOLÁSSAL/SZERZŐDÉSMÓDOSULÁSSAL KAPCSOLATOS PANASZT ELUTASÍTOTTA, AZONBAN A FOGYASZTÓ AZ ELSZÁMOLÁST/SZERZŐDÉSMÓDOSULÁST TOVÁBBRA IS VITATJA, A BENYÚJTOTT KÉRELEMBEN BE KELL MUTATNIA A HELYTELEN ADATOT, ILLETVE SZÁMÍTÁSI HIBÁT ÉS ANNAK OKÁT IS. ENNEK FELTÉTELE, HOGY A KÉRELMEZŐ RENDELKEZZEN AZ ÜGYLETTEL KAPCSOLATBAN MINDEN OLYAN INFORMÁCIÓVAL ÉS ADATTAL, MELYNEK SEGÍTSÉGÉVEL A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY ÁLTAL KÜLDÖTT ELSZÁMOLÁST ÉS MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉST ELLENŐRIZNI TUDJA ÉS A SZÁMÍTÁSI HIBA, HA VAN, AZONOSÍTHATÓ. ERRE AZ ESETRE A „151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN” C. NYOMTATVÁNY ALKALMAZANDÓ. AMENNYIBEN A KÉRELEM NEM TARTALMAZZA A SZÁMÍTÁSI HIBA BEMUTATÁSÁT ÉS ANNAK OKÁT SEM JELÖLI MEG A KÉRELMEZŐ, A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET A KÉRELMET HIÁNYPÓTLÁSRA VISSZAKÜLDHETI ÉS HATÁRIDŐ TŰZÉSÉVEL FELSZÓLÍTHATJA A KÉRELMEZŐT A JELZETT HIÁNYOK PÓTLÁSÁRA. HA A HIÁNYOSSÁGOK PÓTLÁSA AZ ADOTT HATÁRIDŐRE NEM TÖRTÉNIK MEG VAGY A HIÁNYT A KÉRELMEZŐ NEM PÓTOLTA, A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET A KÉRELMET ELUTASÍTHATJA ÉS AZ ELJÁRÁST MEGSZÜNTETHETI.

  2. HA A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY AZ ELSZÁMOLÁSSAL/SZERZŐDÉSMÓDOSULÁSSAL KAPCSOLATOS PANASZT ARRA HIVATKOZÁSSAL UTASÍTOTTA EL, HOGY AZ ELKÉSETT, A FOGYASZTÓ JOGORVOSLATTAL ÉLHET, AMENNYIBEN MEGÍTÉLÉSE SZERINT PANASZÁT HATÁRIDŐBEN NYÚJTOTTA BE, AZT MÉGIS ELUTASÍTOTTA A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY ANNAK ÉRDEMI VIZSGÁLATA NÉLKÜL. KÉRHETI, HOGY A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÁLLAPÍTSA MEG, HOGY A PANASZ NEM VOLT ELKÉSETT ÉS KÖTELEZZE A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYT ARRA, HOGY A PANASZELJÁRÁST FOLYTASSA LE, ENNEK KERETÉBEN A PANASSZAL ÉRDEMBEN FOGLALKOZZON. E KÉRELEM ESETÉBEN A KÉRELMEZŐNEK MEG KELL INDOKOLNIA, HOGY A PANASZA MIÉRT NEM VOLT ELKÉSETT ÉS MELLÉKELNIE KELL MINDEN OLYAN DOKUMENTUMOT, AMELLYEL ÁLLÍTÁSAIT ALÁTÁMASZTJA. ERRE AZ ESETRE A „152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN” C. NYOMTATVÁNY ALKALMAZANDÓ.

  3. HA A FOGYASZTÓ NEM KAPOTT ELSZÁMOLÁST VAGY A SZERZŐDÉSMÓDOSULÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓT, AZ ELSZÁMOLÁSI/ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉRDEKÉBEN KEZDEMÉNYEZHET ELJÁRÁST, A „153. KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN” C. NYOMTATVÁNY BENYÚJTÁSÁVAL. EBBEN AZ ESETBEN IS INDOKOLNIA KELL, HOGY AZ ELSZÁMOLÁSI/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG MELY JOGSZABÁLY ALAPJÁN ÉS MIÉRT ÁLL FENN, VALAMINT A KÉRELEMHEZ CSATOLNIA KELL MINDEN OLYAN IRATOT, MELYBŐL MEGÁLLAPÍTHATÓ, HOGY MELY FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS VONATKOZÁSÁBAN ÉS MIÉRT VAN ELSZÁMOLÁSI/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYNEK. UGYANAZON SZERZŐDÉS ALAPJÁN INDULT ÉS FOLYAMATBAN LÉVŐ ELJÁRÁS ESETÉN A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET A KÉRELMEKET EGYÜTT BÍRÁLJA EL, EZÉRT A KÉRELMEZŐ, AMENNYIBEN TUDOMÁSSAL BÍR ARRÓL, HOGY RAJTA KÍVÜL MÁS JOGOSULT IS ELJÁRÁST INDÍTOTT A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELŐTT, ERRŐL A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETET A KÉRELEMBEN TÁJÉKOZTATJA.
  A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELJÁRÁSA INGYENES, DE A FELEK SAJÁT KÖLTSÉGEIKET MAGUK VISELIK, AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATBAN ESETLEGESEN FELMERÜLT KÉRELMEZŐI KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE NINCS MÓD. A KÉRELMEZŐ MAGÁT SZEMÉLYESEN VAGY MEGHATALMAZOTT ÚTJÁN KÉPVISELHETI, MEGHATALMAZOTT BÁRKI LEHET.

  A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELJÁRÁSÁT ÍRÁSBAN FOLYTATJA LE ÉS 90 NAPON BELÜL BEFEJEZI. EZ A HATÁRIDŐ A HIÁNYTALAN ÉS TELJES KÉRELEM BEÉRKEZÉSÉTŐL KEZDŐDIK. A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET A KÉRELMET ÉS ANNAK MELLÉKLETEIT AZ ÉRINTETT PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYNEK MEGKÜLDI ÉS FELHÍVJA ARRA, HOGY 15 NAPON BELÜL VÁLASZIRATBAN ÉRDEMBEN NYILATKOZZON A KÉRELEMBEN FOGLALTAKRA, TOVÁBBÁ ESETLEGES EGYEZSÉGI AJÁNLATÁT KÖZÖLJE, ÉS A TELJES VÁLASZÁT KÜLDJE MEG A KÉRELMEZŐNEK POSTAI ÚTON. AZ ELJÁRÁSBAN A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET AKKOR TART MEGHALLGATÁST, HA MEGÍTÉLÉSE SZERINT AZ ÜGY KÖRÜLMÉNYEI AZT INDOKOLJÁK.

  A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET TÖREKSZIK ARRA, HOGY A FELEK MEGÁLLAPODÁST KÖSSENEK, KÖZÖTTÜK EGYEZSÉG JÖJJÖN LÉTRE. HA EZ SIKERÜL, ÉS AZ EGYEZSÉG MEGFELEL A JOGSZABÁLYOKNAK, A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET AZ EGYEZSÉGET JÓVÁHAGYJA, EGYÉB ESETEKBEN A KÉRELMET ELUTASÍTJA ÉS AZ ELJÁRÁST MEGSZŰNTETI, VAGY KÖTELEZÉST TARTALMAZÓ HATÁROZATOT HOZ A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓAN. A DÖNTÉS MINDKÉT FÉL SZÁMÁRA KÖTELEZŐ.

  A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELJÁRÁST MEGSZÜNTETŐ VAGY KÖTELEZÉST TARTALMAZÓ HATÁROZATÁVAL SZEMBEN, ANNAK ÉRDEMÉBEN, AZAZ A DÖNTÉS MEGVÁLTOZTATÁSA ÉRDEKÉBEN, BÍRÓSÁG ELŐTTI JOGORVOSLATNAK VAN HELYE. HA JOGORVOSLATI JOGÁVAL BÁRMELYIK ÉRINTETT FÉL ÉL, A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET HATÁROZATA NEM VÉGREHAJTHATÓ MINDADDIG, AMÍG AZ ILLETÉKES BÍRÓSÁG E KÉRELEM TÁRGYÁBAN JOGERŐS DÖNTÉST NEM HOZ. A BÍRÓSÁG ELŐTTI JOGORVOSLAT NEMPERES ELJÁRÁSBAN, A FOGYASZTÓ LAKÓHELYE SZERINT ILLETÉKES TÖRVÉNYSZÉK SZÉKHELYÉN MŰKÖDŐ JÁRÁSBÍRÓSÁGON – A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN A PESTI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁGON – TÖRTÉNIK.

  E JOGORVOSLAT IS KÉRELEM FORMÁJÁBAN KEZDEMÉNYEZHETŐ ÉS AZ E CÉLRA RENDSZERESÍTETT NYOMTATVÁNYOKON NYÚJTHATÓ BE A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ, DE AZ ADOTT ÜGYBEN ILLETÉKES BÍRÓSÁGNAK KELL CÍMEZNI. A NYOMTATVÁNYOK ELÉRHETŐK A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK ÜGYFÉLFOGADÁSRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉGEIBEN VAGY KÉRHETŐK A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETTŐL, ILLETVE LETÖLTHETŐK AZ ELSZÁMOLÁSRA KÖTELEZETT PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK, VALAMINT A MAGYAR NEMZETI BANK (HTTP://MNB.HU) ÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET HONLAPJÁRÓL (HTTP://PENZUGYIBEKELTETOTESTULET.HU) IS AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEN:
  http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok

  Budapest, 2015. június
  (Utolsó frissítés: 2015. október 13.)

  Arthur Bergmann Hungary Zrt.
  Igazgatósága

 • Kapcsolat

  Cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. I. em. 1.
  Telefon: +36 1 210 3804; Fax: +36 1 700 1880;
  e-mail cím: info@arthurbergmann.com
  Ügyfélszolgálati hívószám: +36-1-999-12-90

 • Aktualizált Magatartási Kódex

  a lakosság részére hitelt nyújtó és egyéb pénzügyi
  szolgáltatást megvalósító pénzügyi szervezetek
  ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról

  PREAMBULUM

  2010. január 1. napján hatályba lépett a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódex azzal a céllal, hogy megerősítse a lakossági hitelfelvevők és a hitelezők, a hitelezéssel is foglalkozó pénzügyi vállalkozások, különös tekintettel a követeléskezelőkre [(a továbbiakban egységesen: hitelezők)] közötti kapcsolatban nélkülözhetetlen bizalmat.

  Az Országgyűlés és a Kormányzat jogalkotási tevékenysége eredményképpen a Magatartási Kódex számos rendelkezése 2014-ben jogszabályi szinten került szabályozásra, amely szükségessé tette a Magatartási Kódex felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredményeképpen az Aktualizált Magatartási Kódex (Kódex), a Magatartási Kódex azon rendelkezéseket tartalmazza, amelyek a 2014. évi jogalkotási tevékenység során nem kerültek jogszabályi szinten szabályozásra.

  Jelen Kódexben rögzített szabályok maradéktalan betartásával a hitelezők és az egyéb pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezetek azt vállalják, hogy a lakosság körében átlátható és felelős magatartást tanúsítanak ügyfeleikkel szemben mind a hitelnyújtást megelőző időszakban, mind a felvett hitelek teljes futamideje alatt, továbbá a fizetési nehézségek felmerülése esetén követendő eljárásaikban és jogos követeléseik kezelésében, érvényesítésében is.

  A Kódexet aláíró pénzügyi szervezetek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Kódex előírásait, az ügyfelekkel szembeni magatartásukban, továbbá belső üzletmenetükben a Kódex és a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint önkéntesen érvényesítik az alábbi alapelvek szem előtt tartásával:

  • transzparencia elve, amely alapján a lakossági hitelnyújtás körében fokozottan érvényesítik a közérthetőséget és átláthatóságot, a szükséges információk hozzáférhetőségét,
  • szabályelvűség elve, amely alapján az aláíró pénzügyi szervezetek gyakorlatukat a jogszabályoknak és a jó gyakorlatot elősegítő elvárásoknak megfelelő tartalommal, szabályzatokban rögzítik,
  • szimmetria elve, amely alapján, ha a feltételek illetve körülmények kedvezőtlen megváltozásra hivatkozással a pénzügyi szervezet (a hitelező,követeléskezelő) az ügyfél által fizetendő kamatot, díjat, vagy költséget saját kezdeményezésére, de nem egyoldalúan emeli, akkor, ha a körülmények kedvező irányba változnak, e változások érvényesítését is kezdeményezi ügyfeleik javára.

  A Kódexben foglalt magatartási szabályok alkalmazásának erősítése érdekében az aláíró pénzügyi szervezet tudomásul veszi és támogatja, hogy a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB vagy Felügyelet)

  • a Kódexhez nem csatlakozó intézmények listáját nyilvánosan közzé tegye, valamint
  • a Kódexhez csatlakozó intézmények körében a Kódex valamennyi rendelkezésének betartását folyamatosan ellenőrizze és megállapításait, illetőleg ennek alapján kialakított minősítését – mind az intézmények, mind pedig az ügynökök vonatkozásában – honlapján folyamatosan közzé tegye.

  A Kódexet aláíró pénzügyi szervezetek kijelentik, hogy a Kódexben vállalt szabályok megállapítása és azok végrehajtása során a már eddig is kialakult legjobb piaci gyakorlatokat vették figyelembe és azok alkalmazása során az intézmények közötti tisztességes piaci versenyt nem kívánják korlátozni, hanem kizárólag abban érdekeltek, hogy a tisztességes verseny és a korrekt üzletmenet eszközeivel támogassák a lakossági ügyfélkörük és ezen keresztül a magyar gazdaság fejlődését. Meggyőződésük, hogy jelen önszabályozásuk – a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit nem helyettesítve, hanem azokat erkölcsi normák figyelembe vételével kiegészítve – tovább erősítik az elégedett fogyasztókért folytatott piaci versenyt, a hitelezési- és más pénzügyi szolgáltatások minőségét és eredményességét a lakosság körében.

  A Kódex aláírói „A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvénnyel” összhangban kötelezettséget vállalnak arra, hogy a fogyasztó ügyleti döntését befolyásoló kereskedelmi gyakorlatuk megvalósításakor utalnak arra, hogy a Kódexnek alávetették magukat. A Kódex aláírói továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy általános szerződési feltételeiket magában foglaló üzletszabályzataikban megjelenítik, hogy jelen Aktualizált Magatartási Kódexnek kötelező érvénnyel alávetették magukat.

  A Kódex hatálya

  A Kódex hatálya kiterjed a Kódexet aláíró összes lakossági hitelezéssel, illetve követeléskezeléssel foglalkozó pénzügyi intézményre, így kereskedelmi bankra, jelzálog-hitelintézetre, lakás-takarékpénztárra, takarék- és hitelszövetkezetre, fióktelepre és pénzügyi vállalkozásra, ideértve a lízing-, és faktorcégeket (vásárolt, lejárt követelések kezelőit) is, valamint a hiteltermékeket kínáló biztosítókra és nyugdíjpénztárakra is. A továbbiakban „hitelező”, illetve „hitelezői gyakorlat” alatt a fenti intézmények teljes köre, illetve azok gyakorlata értendő.

  A Kódexet aláírók vállalják, hogy az általuk irányított, lakossági hitelezéssel foglalkozó hazai leányvállalataikra nézve is érvényt szereznek a Kódex előírásainak.

  A jelen Kódexet aláíró pénzügyi intézmények a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) és a 2013. évi CCXXXVII. törvény (új Hpt.) szerint fogyasztónak minősülő személyek részére végzett hitelezési tevékenységük, egyéb pénzügyi szolgáltatásuk (vásárolt, lejárt követelések kezelése, stb.) teljes körében alkalmazzák a rendelkezéseket, továbbá a szolgáltatásnyújtásban részt vevő ügynökeikkel, partnereikkel és megbízottaikkal kötött szerződésben előírják az e Kódexben foglaltak betartását.

  A Kódex szabályozza a lakossági hitelezéssel, követeléskezeléssel összefüggésben

  • A felelős hitelezés általános normáit
  • A szerződéskötés előtti hitelezői magatartás általános elveit
  • Az ügyfelek fizetési nehézségének kezelése körében alkalmazandó eljárásokat
  • Végrehajtási eljárások előtt és alatt alkalmazandó felelős hitelezői magatartás elveit.

  I. A felelős hitelezés általános normái

  A hitelezők maradéktalanul betartják a felelős hitelezés elveit, különös tekintettel arra, hogy a nyújtott hitelek egyik forrása betéteseik náluk elhelyezett betéte. Szem előtt tartják, hogy a felelős hitelezés a hitelező és az ügyfél részéről is kölcsönösen felelős, körültekintő eljárást feltételez. A hitelezők a tájékoztatás, az ügyféllel történő kapcsolattartás során a rendelkezésükre álló eszközökkel segítik az ügyfeleiket a felelős döntés meghozatalában. A hitelezők eljárásaik során nemcsak a hitelek kihelyezésére törekednek, hanem céljuknak tekintik az ügyfél hosszú távú megtartását, a hitel sikeres visszafizetését is.

  A hitelező/k az ügyféllel szemben együttműködő, rugalmas, segítőkész bánásmódot tanúsítanak.

  II. Szerződéskötés előtti hitelezői magatartás általános elvei

  A hitelezők vállalják, hogy

  • Felhívják az ügyfelek figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára és az ott szereplő termékleírásokra, összehasonlítást segítő alkalmazásokra (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program), valamint átlinkelési lehetőséget biztosítanak azokra.
  • Kerülik a nem kifejtő, nehezen érthető, kizárólag a jogszabályhelyek megjelölésére szorítkozó tájékoztatást. Személyes ügyfélkapcsolat esetén az írásos tájékoztatást a hitelező munkatársa szóbeli magyarázattal is kiegészíti.
  • Egyértelműen meghatározzák a pénzügyi szolgáltatások és termékek értékesítése során használt fogalmakat.
  • Kereskedelmi kommunikációban az akciós induló és az akciós időszakot követően fizetendő törlesztő-részletet ugyanakkora betűmérettel és megegyező megjelenítésben feltüntetik, vagy gondoskodnak arról, hogy az jól érthetően elhangozzon.
  • Biztosítják, hogy ügynökeik kellő példányszámban rendelkezzenek minden szükséges ügyfél- tájékoztató dokumentummal és rendszeresen, szúrópróba-szerűen ellenőrzik, hogy ügynökeik a törvényi és belső előírásoknak megfelelően tájékoztatják-e az ügyfeleket.
  • Termékek/szolgáltatások köréről, azok kondícióiról ügyintézőiket/ügyfélszolgálati munkatársaikat/call centeres kollégáikat időben, megfelelő keretekben felkészítik, hogy valóban hasznos, pontos és érvényes információkkal láthassák el az érdeklődő ügyfeleiket.
  • Nem tekintik az ügyfeleik életkorát a hitelkérelem automatikus elutasítása indokának és egyben mérlegelik, hogy milyen módon nyújthatnak hitelt idősebb ügyfeleiknek, milyen eszközökkel kezelhetik az időskorból származó hitelezési kockázatokat (pl. további biztosítékok előírása).
  • A hiteligénylés benyújtásakor vagy azt megelőzően meggyőződnek arról – ha a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) való szereplés valószínűleg a hitelkérelem elutasításával jár –, hogy ügyfeleik nem szerepelnek-e a KHR-ben, ezzel megkímélve az ügyfeleket a hitelező részére fizetendő indokolatlan költségektől. Ennek érdekében felhívják ügyfeleik figyelmét arra, hogy a KHR-ben való szereplés várhatóan a hiteligénylés elutasításával járna, ezért javasolják az ügyfélnek, hogy amennyiben szükségesnek látja, éljen az évente egyszeri ingyenes adatlekérés lehetőségével. Ha a hitelkérelem valószínűleg elutasított lesz, azt a leggyorsabban közlik az ügyféllel. Ezzel elkerülve a felesleges bizakodást a jövőbeni döntés iránt.
  • Megtakarítási termékkel (például unit-linked biztosítással) kombinált hitelek értékesítésekor példával illusztrálva felhívják az ügyfél figyelmét ezen termékek kockázataira, így különösen arra, hogy a megtakarítási rész a várttól kisebb hozama esetén az ügyfél befizetései nem, vagy nem teljesen fogják fedezni a szükséges mértékű törlesztést.
  • Amennyiben a hitelnyújtás feltétele hitelfedezeti célú életbiztosítás megkötése (ide nem értve azt az esetet, amikor az ügyfél a hiteligénylést megelőzően köt hitelfelvétel céljából életbiztosítást), akkor erre csak a pozitív hitelbírálatot követően, a hitelfolyósítás feltételeként kerüljön sor. El kell kerülni, hogy az ügyfél elutasított hiteligénylés esetén is, fölöslegesen kössön életbiztosítást.
  • Vállalják, hogy amennyiben lehetséges (pl. nem a termékbe beépített csoportos biztosítások esetén), az ügyfél szabadon választhasson több biztosítótársaság életbiztosítási terméke közül.
  • Ha a hitelezéssel kapcsolatban értékbecslés készül, és annak díját az ügyfél megfizeti, akkor az ügyfélnek lehetőséget biztosítanak, hogy megismerje az elkészült értékbecslés üzleti titkot nem tartalmazó részét. Biztosítják továbbá az ügyfél számára, hogy az elkészült értékbecslés egy példányát, vagy az abból készült kivonatot megtarthassa.
  • Amennyiben a hitelhez állami kamattámogatás, vagy állami kezesség járul, tájékoztatják az ügyfelet a támogatás, illetve kezesség igénybe vételéről, annak mértékéről, feltételeiről, illetve a támogatott hitel visszafizetése során tanúsított, a vállalt feltételeket nem teljesítő, nem szerződésszerű magatartás következményeiről.
  • Vállalják, hogy a szerződő ügyfelek jóváhagyó, illetve tájékoztatás megtörténtét igazoló nyilatkozatainak rögzítése során gondoskodnak arról, hogy az ügyfél szándéka egyértelműen azonosítható legyen, a nyilatkozat egy aláírt példányát átadják az ügyfélnek. A különböző nyilatkozatok (pl. a személyes adatok kezelésére, a KHR tájékoztatásra, a közvetlen üzletszerzés keretében történő megkereséshez való hozzájárulásra vonatkozó nyilatkozat, kockázatfeltáró nyilatkozat) egy lapon történő megtétele akkor elfogadható, ha az ügyfélnek lehetősége van megjelölni, hogy mihez adja hozzájárulását, mely kérdés tekintetében teszi meg nyilatkozatát.
  • Legkésőbb a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatják ügyfeleiket arról, hogy van-e az ügyfélnek – akár jogszabályi előírás, akár üzletpolitikai megfontolás alapján – lehetősége a szerződés díjmentes felmondására.
  • A szerződés megkötésekor vállalják, hogy az ügyfél számára lehetőséget biztosítanak a devizaalapú hitel devizában történő egyösszegű törlesztésére.
  • Felhívják a szerződés megkötésében közreműködők figyelmét arra, hogy a hitelező által a későbbiekben esetlegesen kezdeményezett követelésvásárlásban vagy a végrehajtásban vásárolóként nem vehetnek részt.

  III. Az ügyfelek fizetési nehézségének kezelése körében alkalmazandó eljárások

  A hitelezők vállalják, hogy

  • Kidolgoznak a hitelezéssel kapcsolatban olyan termékeket, áthidaló módszereket, intézkedési csomagokat, amelyek a hitelek átütemezésével, vagy a törlesztési időszak meghosszabbításával kapcsolatosak, vagy egyéb módon próbálnak a szorult anyagi helyzetbe jutott ügyfeleken segíteni.
  • Az érintett ügyfélkörüket megfelelően – tájékoztató levél, információs füzet, stb. – tájékoztatják az elérhető, hitelekhez kapcsolódó áthidaló módszerekről.
  • Felhívják az ügyfeleik figyelmét arra, hogy a futamidő meghosszabbítása esetén a törlesztőrészlet nem csökken azzal arányosan, tekintettel arra, hogy a hosszabb futamidő miatt a fizetendő hiteldíj is növekszik. Az egyes áthidaló megoldások tekintetében bemutatják a törlesztőrészlet alakulását.
  • Az ésszerűség és a hitelező üzletpolitikájának lehetőségein belül ügyintézőik – az automatikus elutasítás helyett – lehetőleg több alternatív megoldást felvázoljanak a nehézségekkel küzdő ügyfelek számára a szerződések módosítása során.
  • Lehetővé teszik a devizaalapú hitelek forintra történő átváltásának lehetősége mellett e hitelek devizában való egyösszegű törlesztését, illetve a hitelkiváltást is, amennyiben erre az ügyfelek részéről igény mutatkozik.

  IV. A végrehajtási eljárás előtt és alatt alkalmazandó felelős hitelező magatartás elvei

  Az ügyfél fizetési késedelembe esésének azonnali, gyors felismerése és az arra való megfelelő reakció mindkét szerződéses fél érdeke. Az ügyfélnek azért, mert a felhalmozott hátralék egyrészt befolyással lehet hitelképességére, másrészt a hátralékos tartozás a szerződése felmondásához, végső soron otthona (mint ingatlanfedezet) elvesztéséhez is vezethet. A hitelezőnek pedig azért érdeke, mert az ügyfél késedelmére nem időben történő reagálás megnehezítheti a tartozás behajtását. A követeléskezelés során a hitelezők (a követeléskezelők) az arányosság, fokozatosság, átláthatóság és kiszámíthatóság elvének megfelelően járnak el, a méltányosság szem előtt tartásával.

  1. Ennek megfelelően a hitelezők vállalják, hogy a végrehajtási eljárás lehetőség szerinti megelőzése érdekében:

  • amint az ügyfél fizetési késedelembe esik, a belső szabályzatukban foglalt határidőn belül felveszik vele a kapcsolatot (telefonon, írásban) annak érdekében, hogy megoldást találjanak arra, miként tudná az ügyfél késedelmes tartozását kiegyenlíteni.
  • Amennyiben az első kapcsolatfelvétel nem volt sikeres, minden, általában elvárható lépést megtesznek, hogy az ügyféllel kapcsolatba kerüljenek, a megkeresésre az ügyfél érdemben reagáljon.
  • a) Sikeres kapcsolatfelvétel és az ügyfél részéről történő együttműködési hajlandóság esetén kialakítják a késedelmes tartozás kiegyenlítésének végrehajtási eljáráson kívüli módját úgy, hogy az ügyfélnek lehetősége legyen az önkéntes teljesítésre. Eljárásuk során a hitelezők figyelembe veszik az ügyfél aktuális fizetőképességét és korábbi fizetési fegyelmét.

  2. Abban az esetben, ha a fenti eljárás lefolytatása ellenére a fedezettel szembeni igényérvényesítés nem elkerülhető, a hitelezők végrehajtási eljárásuk során az alábbiak betartásával járnak el:

  • Végrehajtás során együttműködnek az adóssal, hogy helyzete valamilyen módon rendezésre kerüljön, ennek keretében lehetőség szerint együttműködnek a helyi önkormányzatokkal is.
  • A tartozás követeléskezelésre vagy követeléskezelőnek, illetve végrehajtásra történő átadásakor a követelt összeg megnevezése mellett a tőke, kamat, késedelmi kamat és egyéb díjtételek összegeit tételesen is megjelenítik.
  • Megtiltja, hogy az adott hitelező alkalmazottja és azzal egy háztartásban élő közeli hozzátartozója az adott hitelező által kezdeményezett követelésvásárlásban vagy a végrehajtásban vásárlóként részt vegyenek.
  • Ingatlanra vonatkozó vételi jogot tartalmazó szerződésben biztosítják az ügyfélnek, hogy mielőtt a hitelező élne a vételi joggal, legalább 90 napot biztosítanak az adósnak, hogy saját maga értékesíthesse ingatlanát.

  V. Záró rendelkezések

  A felelős pénzügyi szolgáltatási tevékenység (a hitelezés, a követeléskezelés) korrekt magatartást követel meg mind a pénzügyi szolgáltatók, mind ügyfeleik részéről, mely együttműködésben az aláíró pénzügyi szolgáltatók elől kívánnak járni.

  A felelős pénzügyi szolgáltatásnak elengedhetetlen eleme – a pénzügyi szolgáltató felelős és tisztességes magatartása mellett – a felelős hitelfelvétel abban az értelemben, hogy a pénzügyi szolgáltatók (a hitelezők, a követeléskezelők) a leendő ügyfelek által adott helyes és teljes körű információktól függenek tevékenységük során. A leendő hitelfelvevők hozzák meg a végső döntést arra vonatkozóan, hogy elfogadják-e a hitel-ajánlatot, és melyik termék felel meg igényeiknek a legjobban. A pénzügyi szolgáltatók meggyőződése, hogy a felelős pénzügyi szolgáltatás során az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, ezért a pénzügyi szolgáltatóknak minden rendelkezésükre álló eszközzel elő kell segíteniük a felelős fogyasztói döntéshozatalt.

  Kiemelt jelentősége van a kölcsönfelvevők (adósok) magatartásának a kölcsön felvételét követően is, ezért nem mellőzhető a pénzügyi szolgáltató és az ügyfele közötti rendszeres kommunikáció és együttműködés a hitel-, az ügylet (a követeléskezelés) teljes futamideje (egyéb érdemi lefolyása) alatt.

  Az Aktualizált Magatartási Kódex 2015. február 1-jén lép hatályba és módosításig vagy visszavonásig hatályos.

  Budapest, 2015. január 19.

  Jelen Aktualizált Magatartási Kódex aláírásával illetve közzé tételével az Arthur Bergmann Hungary Zrt. Pénzügyi Vállalkozás kinyilvánítja azon szándékát, hogy az abban foglaltakat, mint saját, belső szabályozásában vállalt kötelezettségek betartását és végrehajtását magára nézve kötelezőnek ismeri el.

  Budapest, 2015. január 19.

  Gál Miklós
  az igazgatóság elnöke

 • Teszt